REGULAMIN PRZEMYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA
„ORLIK EKSTRAKLASA” 2017
I. Przepisy ogólne.
1. Organizatorem rozgrywek Przemyskiej Amatorskiej Ligi Orlika są animatorzy orlika przy SP 4 w Przemyślu, Radni Robert Bal, Maciej Kamiński.
2. Miejscem rozgrywek jest kompleks sportowy Orlik 2012 w Przemyślu przy Szkole Podstawowej nr4 Przemyślu.
3. Każda drużyna uczestniczy w zawodach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
4. Mecze odbywają się we wtorki oraz środy, o godzinach 18:30, 19:15.
5. Liga rozgrywana będzie systemem każdy z każdym mecz i rewanż.

II. Warunki uczestnictwa.
1. Jedna drużyna może zgłosić maksymalnie 15 zawodników, którzy ukończyli 25 rok życia.
2. W drużynie NIE może wystąpić żaden zawodnik zgłoszonych do rozgrywek na szczeblu rozgrywkowym od klasy okręgowej do Ekstraklasy
3. Za zawodnika zgłoszonego do rozgrywek uznaje się takiego zawodnika, który jest uprawniony do występowania w danej klasie rozgrywkowej w sezonie 2016/2017 oraz 2017/2018. Bez znaczenia jest tutaj fakt, że dany zawodnik nie rozegrał w meczu w danej klasie rozgrywkowej oraz w rozgrywkach Pucharu Polski choćby minuty. Decyduje zgłoszenie zawodnika w OZPN.
4. Kapitanowie do dnia 11 czerwca 2017 zobowiązani są dostarczyć Organizatorowi „Listę startową drużyn”. Na liście startowej należy wpisać: dane kapitana (włącznie z numerem telefonu), nazwę drużyny, imiona i nazwiska zawodników.
5. Zawodnik, który jest pod wpływem alkoholu i bierze udział w spotkaniu zostaje wykluczony z dalszych rozgrywek. Sędzia może nie dopuścić do meczu zawodnika, który sprawia wrażenie nietrzeźwego. Ostateczne zdanie w tej kwestii ma Sędzia.

III. Zasady gry.
1. Na boisku występuje 6 zawodników (5 + bramkarz).
2. Mecz trwa 2 x 20 minut z przerwą 2 minutową.
3. Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną, natomiast bezwzględnie zabrania się wykonywania wślizgów w celu odebrania lub wybicia piłki przeciwnikowi!
4. Podczas gry nie uwzględnia się przepisu o spalonym.
5. Aby mecz mógł się odbyć, drużyna musi składać się z minimum 5 zawodników.
6. W przypadku, gdy drużyna oddaje 3 mecz walkowerem, zostaje wykluczona z dalszych rozgrywek, a wszystkie mecze z jej udziałem w rundzie, uznaje się za nieodbyte.
7. O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik meczu bezpośredniego, stosunek bramek, ilość bramek strzelonych.
8. Sędzia może ukarać zawodnika podczas meczu czerwoną lub żółtą kartką.
10. Zawodnik ukarany czerwoną kartką pauzuje w jednym spotkaniu.
11. W sytuacji, w której zawodnik dopuszcza się bójki zostaje wykluczony z rozgrywek do końca ich trwania.
12. Jeżeli w danym meczu gra nieuprawniony zawodnik lub wejdzie na plac gry nawet na 1 sekundę, to wynik zostaje zweryfikowany na niekorzyść drużyny 5-0 walkower a mecz zostaje automatycznie przerwany.
14. Wszelkie sytuacja sporne nieujęte Regulaminem są rozpatrywane przez Sędziego oraz Organizatora.
15. Skutkiem otrzymania żółtej kartki jest zejście zawodnika z boiska na dwie minuty. Po straconym golu lub upływie 2 minut zawodnik może wejść na boisko. Przy drugiej żółtej kartce zawodnik otrzymuje czerwoną kartkę a drużyna gra do końca meczu w osłabieniu.
16. Obowiązuje obuwie piłkarskie odpowiednie do nawierzchni boiska, czyli tzw: „turfy”. Zawodnicy grający w „lankach” nie zostaną dopuszczeni do udziału w meczu.
NAZA DRUŻYNY:
KIEROWNIK DRUŻYNY:
ZAODNICY:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.